משחק למידה - סולמות וחבלים

בחינה או רענון ידע במתכונת של המשחק סולמות וחבלים. הלומד "זורק קוביה" ומתקדם בהתאם למספר שהופיע. כאשר הוא מגיע למשבצת עם סולם הוא מוזמן לענות על שאלה. תשובה נכונה מזכה את הלומד בנקודה והוא "עולה בסולם" אם שגה - ממשיך להתקדם רגיל. באופן דומה, אם הגיעו לחבל הלומד מופנה לשאלה. אם ענה נכון הוא ממשיך במסלול ואם שגה - יורד.
מתכונת המשחק: למוד יחידני מול מחשב.
מתאים ל: רענון ידע או שינון נהלים/חוקים.

משחק למידה - אל תפיל את המליון

בחינה או תרגול במתכונת של המשחק אל תפיל את המליון הלומד עונה על רצף של 8 שאלות בסדר קושי עולה. מענה נכון לכל שאלה מעביר את הלומד לשלב (השאלה הבאה). כשלון בשאלה יגרום לסיום המשחק מהמשחק. לכל שאלה יש זמן מוגבל למענה.
מתכונת המשחק: לימוד פרונטלי בכיתה - המשחק מופעל ע"י המדריך.
מתאים ל: חזרה ולמידה לפני בחינה, תרגול של נושאים שונים. דורש חשיבה מהירה ויכולת עמידה בזמנים.

 

משחק למידה - מי רוצה להיות מליונר

בחינה או תרגול במתכונת של המשחק מי רוצה להיות מליונר. הלומד עונה על רצף של שאלות בסדר קושי עולה. מענה נכון לכל שאלה מזכה בסכום כסף. כשלון בשאלה זורק את הלומד מהמשחק. המשחק כולו מוגבל בזמן (להגברת המתח) ולכל שאלה יש 30 שניות למענה.
מתכונת המשחק: לימוד יחידני מול מחשב.
מתאים ל: חזרה ולמידה לפני בחינה, תרגול של נושאים משעממים.

 

משחק למידה - תשע בריבוע

חזרה על החומר הנלמד במתכונת של המשחק תשע בריבוע המדריך מחלק את הכיתה לשתי קבוצות: קבוצת העיגול (אדום) וקבוצת איקס ( כחול). כל קבוצה בוחרת משבצת אחת בתורה ועונה על שאלה. אם התשובה נכונה - המדריך מסמן את הצורה של הקבוצה במשבצת שנבחרה. אם התשובה שגויה, המדריך יסמן את הצורה של הקבוצה המתחרה.
מתכונת המשחק: לימוד פרונטלי בכיתה - המשחק מופעל ע"י המדריך.
מתאים ל: חזרה לפני בחינה, גיוון ושינוי ע"י יצירת תחרות בין קבוצות בכיתה.